Juldonation 2022

Scanmaskins juldonation 2022 går till Röda Korset och vaccinationer. Varje dag dör barn av sjukdomar som hade kunnat förebyggas. Röda Korset kämpar för att fler ska överleva, till exempel genom att vaccinera mot mässling och polio. Scanmaskins juldonation räcker för att vaccinera runt 2 000 barn.