Fyll i din e-postadress och ditt telefonnummer. "inkl. landsnummer" nedan och klicka sedan på knappen för att fortsätta till nedladdningssidan.

  Genom att skicka detta meddelande samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge. Läs mer om vår policy här.


  +46 31 99 49 70

  Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er så snart vi kan!
  Genom att skicka detta meddelande samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge oss.

   Eller vill du skicka ett meddelande till oss?
   Genom att skicka detta meddelande samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge oss.

    Genom att skicka detta meddelande samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.Läs mer om vår policy här.

    +46 31 99 49 70

    Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er så snart vi kan!
    Genom att skicka detta meddelande samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge oss.

     Personuppgiftspolicy

     Inledning
     Scanmaskin Sverige AB, org. nr 556154-3140 är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter i samband med registrering via våra digitala kanaler och i samband med köp eller intresse av våra produkter och tjänster och ansvarar därmed för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
     Den här personuppgiftspolicyn beskriver Bolagets behandling av dina Personuppgifter och är till för att du ska känna dig trygg med att Bolaget hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

     Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Inom ramen för Bolagets verksamhet kan det förekomma personuppgifter som avser t.ex. för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, m.m.

     Saknar du svar på någon fråga får du gärna höra av dig till Bolaget. Information om hur du kontaktar Bolaget finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

     Varför vi behandlar dina personuppgifter, den lagliga grunden, vilka personuppgifter vi behandlar och lagringsperioden

     Ändamål
     För att marknadsföra våra produkter och tjänster samt informera dig om vår verksamhet, våra produkter, nyheter och evenemang.

     Behandlingar som utförs

     · Utskick av nyhetsbrev, tidningar, marknadsföringsmaterial och inbjudningar via e-post och post.

     Kategorier av personuppgifter

     · Namn

     · E-postadress

     · Kontaktuppgifter

     · Adress

     Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
     Den registrerade lämnar själv uppgifterna.

     Laglig grund
     Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att marknadsföra och kommunicera våra tjänster och produkter till dig. Samtycke.
     Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering:
     Nej, denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.

     Lagringsperiod
     Personuppgifterna sparas så länge som vi bedömer att du är intresserad av att ta emot information om oss. Vi kommer årligen att skicka dig en påminnelse och fråga om du fortfarande är intresserad av att ta emot information. Du kan också när som helst avregistrera dig från utskicken genom att använda den länk som finns i utskicken. Om du avregistrerar dig kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.

     Mottagare av personuppgifter och överföringar utanför EU/EES
     Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra den behandling som har specificerats ovan, t.ex. IT-leverantörer, reklambyråer och andra producenter av marknadsföringsmaterial (t.ex. tryckerier), företag som hanterar vårt CRM-system och utskick av nyhetsbrev m.m. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som angivits. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.

     Dina rättigheter som registrerad
     Du äger rätt att:

     Skyddet för Personuppgifter
     Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att Personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av krypterad kommunikation, behörighetsstyrning, datanätverk som enligt branschstandard är skyddade mot intrång med brandvägg och lösenord.

     Ändringar i denna personuppgiftspolicy
     Bolaget förbehåller sig rätten att revidera denna Personuppgiftspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Personuppgiftspolicyn. Om Bolaget gör några ändringar i Personuppgiftspolicyn kommer Bolaget att publicera dessa ändringar på www.scanmaskin.com. Du rekommenderas därför att läsa denna Personuppgiftspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om Bolaget ändrar Personuppgiftspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när Medarbetarens samtycke samlades in, kommer Bolaget att underrätta om dessa förändringar och vid behov inhämta nytt samtycke till Bolagets personuppgiftsbehandling.

     Kontaktinformation
     Vid frågor om vår Personuppgiftspolicy eller angående vår behandling, kontakta:

     Scanmaskin Sverige AB, org. nr 556154-3140
     BOX 187 437 22 Lindome
     Marita Asterborg,
     031-99 71 95
     marita.asterborg@scanmaskin.com

     Personuppgiftspolicyn antogs den 2018-05-17

     Scanmaskin slipguide
     offert-block offert-block offert-block

     Ladda ner slipguiden!

     Scanmaskin är tillverkare av golvslipnings-, ytbehandlings- och poleringsutrustning. Vi har ett brett sortiment av slip-och polermaskiner och stoftavskiljare.

     KLICKA HÄR