Monthly Archives: april 2020

Bästa kund! Våra kunders och medarbetares säkerhet och hälsa är alltid högsta prioritet för Scanmaskin. Vi följer dagligen och mycket noga myndigheternas information om det nya coronaviruset (COVID-19). För att våra kunder och medarbetare ska kunna känna sig trygga har vi vidtagit flera åtgärder. Vi har bland annat valt att avböja alla leverantörsbesök en tid…

Read More