Monthly Archives: oktober 2016

Scanmaskin kan stolt presentera att vi tilldelades det svenska demolingsprisets hedersutmärkelse som delas ut vartannat år i samband med demoleringsmässan DEMCON. Det Svenska Demoleringsprisets “Honorary Award” delas ut till den person inom den svenska demoleringsbranschen (rivning, betonghåltagning, återvinning, golvslipning, damm och slamhantering, vattenbilning, sanering och andra relaterade branscher) som på ett särskilt förtjänstfullt sätt satt en…

Read More