En bra deal

Visste du att 120 miljoner flickor har blivit sexuellt utnyttjade, Att 1 av 5 flickor gifter sig innan sin 18 årsdag och att 2 miljoner flickor föder sitt första barn under 15 årsålder varje år? Alla barn har rätt till en säker utbildning av hög kvalité och livslångt lärande. Men på grund av en kombination av dessa faktorer tvingas många flickor att lämna skolan medan andra aldrig har möjligheten att börja. Plan International arbetar för att alla barn ska få leva ett så bra liv som möjligt. Flickor är en enormt utsatt grupp och därför behöver vi göra en satsning där flickorna är i fokus!

Flickor är extra utsatta i dessa speciella tider som vi lever i nu. COVID19 har tvingat flickor runt om i hela världen att spendera mer tid i hemmet och mindre tid i skolbänken. Detta har bidragit till en större risk för våld, barnäktenskap, könsstympning. Detta skadar flickor så mycket och berövar dem deras livsmöjligheter.

I samband med Internationella kvinnodagen har vi valt att belysa detta viktiga ämne. Tillsammans med er hoppas vi kunna sprida lite ljus för flickors framtid!

Har ni frågor angående kampanjen, Vänligen kontakta vår Marknadschef  Anna-Lena Lööf, anna-lena.loof@scanmaskin.com +46 707 99 87 90