Scanmaskin kan stolt presentera att vi tilldelades det svenska demolingsprisets hedersutmärkelse som delas ut vartannat år i samband med demoleringsmässan DEMCON. Det Svenska Demoleringsprisets “Honorary Award” delas ut till den person inom den svenska demoleringsbranschen (rivning, betonghåltagning, återvinning, golvslipning, damm och slamhantering, vattenbilning, sanering och andra relaterade branscher) som på ett särskilt förtjänstfullt sätt satt en prägel på branschen, haft ett värdefullt inflytande och varit med och utvecklat den. Juryns motivering löd:

Claes-Göran Bergstrand har byggt upp och utvecklat ett genuint familjeföretag till en starkt växande global aktör.

 

dsd smallOm det svenska demoleringspriset
Tidningen Professionell Demolering grundades 1995 och under de år som tidningen varit verksam har man hunnit lära känna den svenska demoleringsbranschen och dess aktörer ganska väl. Sedan 2012 delar tidningen ut branschutmärkelsen “Det Svenska Demoleringspriset”. Priset delas ut i samband med mässan DEMCON och stöttas av branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier. Vinnarna av de olika priserna utses av en särskilt tillsatt jury bestående av ett antal välkända, tidigare aktiva, namn inom demoleringsbranschen samt nyckelpersoner inom den svenska bygg- och anläggningsbranschen.