World Series Close

World Series Close används för att förtäta, förstärka och dammbinda relativt porös betong (högt VCT).